Dolžina
Množenje z 10
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje