Dolžina
Avtomatizacija strojev in naprav
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje