Dolžina
ENAKO RAZLIČNO NASPROTNO
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje