Dolžina
Seštevanje in odštevanje do 5
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje