Dolžina
Seštevanje in odštevanje neznani člen do 10
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje