Gibanje v napravah in pojavi_5. razred
 • 1. Voda teče navzdol zaradi
A) teže.
B) segrevanja.
C) ohlajanja.
 • 2. Težo zraka, ki pritiska na Zemljo imenujemo
A) zračni tlak.
B) zračno gibanje.
C) vlaga.
 • 3. Izberi pravilno trditev.
A) Tekočine tečejo z višjega na nižje mesto.
B) Tekočine tečejo z nižjega na višje mesto.
 • 4. Izberi pravilno trditev.
A) Toplota prehaja s hladnejšega na toplejše mesto.
B) Toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto.
 • 5. Snovem, ki slabo prevajajo toploto pravimo
A) prevodniki.
B) izolatorji.
 • 6. Sesalci smo izolirani z
A) dlako in maščobo.
B) kožo.
C) več oblačili.
 • 7. Izberi pravilno trditev.
A) Ko predmet prejema toploto, se ogreva in temperatura se mu zvišuje, ko oddaja toploto, se ohlaja.
B) Ko predmet prejema toploto se ohlaja in temperatura se mu znižuje, ko oddaja toploto, se segreva.
 • 8. Z višino se temperatura zraka
A) niža.
B) viša.
 • 9. Kdaj se tla najbolj segrejejo?
A) Popoldne, saj sončni žarki padajo vedno bolj poševno.
B) Opoldne, saj takrat sončni žarki padajo najbolj strmo.
 • 10. Požar je...
A) hitro in nenadzorovano gorenje.
B) počasno gorenje z malo kisika.
 • 11. Kaj ne smemo gasiti z vodo?
A) Gorečega lesa.
B) Požarov na električnih napravah.
 • 12. Letni časi so posledica
A) nagnjene osi Zemlje in vrtenja Zemlje okrog Sonca.
B) vrtenja Zemlje okrog svoje osi.
 • 13. Gibanje zraka občutimo kot
A) veter.
B) vlago.
C) valovanje.
 • 14. Izberi pravilno trditev.
A) Zrak teče od kraja z večjim tlakom proti kraju z manjšim tlakom.
B) Zrak teče od kraja z manjšim tlakom proti kraju z večjim tlakom.
higrometer
Vlaga v zraku
?
vetrokaz
Smer vetra
?
termometer
Temperatura zraka
?
vetromer
Hitrost vetra
?
dežemer
Količina dežja
?
barometer
Zračni tlak
?
lastnost telesa, ki jo merimo s
termometrom.
Temperatura je...
?
oblika energije,ki se prenaša s
toplejšega na hladnejše telo.
Toplota je...
?
enota za merjenje temperature.
Stopinj Celzija je...
?
ogljikov dioksid in vodna para.
Pri gorenju nastaja...
?
kisik, gorivo in dovolj visoka
temperatura.
Za gorenje je potrebno...
?
energija.
Pri gorenju se sprošča...
?
__18. Primerna temperatura zraka za učenjeA. 100 ºC
__19. Telesna temperatura, ko smo zdraviB. 36 -37 ºC
__20. Temperatura, ko zmrzuje vodaC. 400 ºC
__21. Temperatura plinov nad vrhom plamenaD. 22 ºC
__22. Temperatura vrele vodeE. -50ºC
__23. Temperatura zraka na višini 9000mF. 0 ºC
ciklon
Območje nizkega zračnega pritiska
?
prinaša lepo, suho in
sončno vreme
Anticiklon
?
anticiklon
Območje visokega zračnega pritiska
?
prinaša padavine in
oblačnost
Ciklon
?
Na sliki je prikazana gugalnica
Kateri so sestavnideli te gugalnice?
Na sliki je prikazana gugalnica
Kateri so sestavni
deli te gugalnice?
Vzvod je orodje
s katerim premikamo zelo težko.
s katerim z veliko silo premikamo lahka bremena.
s katerim z majhno silo premikamo težka bremena.
s katerim z majhno silo premikamo lahka bremena.
:
Motor je                        del naprave ali stroja.
Gibanje se od                        dela prenaša do
koles ali orodja.

Deli naprave, ki prenašajo gibanje, so    
Vstavi ustrezne besede.
Izbiraj med naslednjimi: pogonski, gonilni, pogonskega, gonila, gonilnega. 

Izberi pravilne trditve.

Kaj prikazuje slika?
Za kateri dan napoveduje vreme?
Ali bodo v osrednji Sloveniji možne padavine?
Ali bo na Primorskem najtopleje v Sloveniji?
Kateri veter
bo pihal na
Primorskem?
Koliko bo
znašala najnižjatemperatura?
Tanke krivulje na karti predstavljajo:
Vremenske fronte.
Območje z enakim zračnim tlakom.
Debele črte na karti
predstavljajo:
Območje z
enakim
zračnim tlakom.
Vremenske
fronte.
JE RES
NI RES
Nad severno
Evropo je
območje
slabega
vremena.
Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega pritiska.
JE RES
NI RES
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.