VRSTE SNOVI
  • 1. Snovi ločimo na ...
A) zmesi in elemente.
B) zmesi in spojine.
C) čiste snovi in spojine.
D) čiste snovi in zmesi.
E) čiste snovi in elemente.
  • 2. Čiste snovi ločimo na ...
A) elemente in snovi.
B) elemente in spojine.
C) zmesi in snovi.
D) spojine in snovi.
E) čiste snovi in zmesi.
  • 3. Zmesi ločimo na ...
A) homogene in heterogene zmesi.
B) heterogene in biogene zmesi.
C) snovi in čiste snovi.
D) histerične in biogene zmesi.
E) homogene in histerične zmesi.
  • 4. ... je čista snov, v kateri so vsi atomi enaki.
A) Snov
B) Zmes
C) Spojina
D) Element
E) Atom
  • 5. ... je čista snov, v kateri so atomi različnih vrst.
A) Zmes
B) Spojina
C) Heterogena zmes
D) Element
E) Homogena zmes
  • 6. Kdaj je zmes homogena?
A) Če je s prostim očesom videti enotna.
B) Če je v zmesi voda.
C) Če ima magnetne lastnosti.
D) Če je s prostim očesom videti neenotna.
E) Če je s prostim očesom videti motna.
  • 7. Kdaj je zmes heterogena?
A) Če je v zmesi zrak.
B) Če je videti ostra.
C) Če je videti enotna.
D) Če je električno prevodna.
E) Če je videti neenotna.
naloga spojine delci
  • 8. Katera shema prikazuje čisto snov?
A) A.
B) Nobena.
C) B.
D) C.
E) D.
naloga spojine delci
  • 9. Katera shema prikazuje zmes dveh spojin in elementa?
A) C.
B) D.
C) A.
D) B.
E) Nobena.
naloga spojine delci
  • 10. Katera shema prikazuje zmes treh elementov?
A) B.
B) Nobena.
C) A.
D) C.
E) D.
Rešitve nalog
1.D   2.B   3.A   4.D   5.B   6.A   7.E   8.D   9.D   10.B  
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.