VRSTE SNOVI
  • 1. Snovi ločimo na ...
A) čiste snovi in zmesi.
B) čiste snovi in spojine.
C) čiste snovi in elemente.
D) zmesi in elemente.
E) zmesi in spojine.
  • 2. Čiste snovi ločimo na ...
A) elemente in spojine.
B) elemente in snovi.
C) čiste snovi in zmesi.
D) zmesi in snovi.
E) spojine in snovi.
  • 3. Zmesi ločimo na ...
A) homogene in heterogene zmesi.
B) snovi in čiste snovi.
C) homogene in histerične zmesi.
D) histerične in biogene zmesi.
E) heterogene in biogene zmesi.
  • 4. ... je čista snov, v kateri so vsi atomi enaki.
A) Snov
B) Element
C) Spojina
D) Zmes
E) Atom
  • 5. ... je čista snov, v kateri so atomi različnih vrst.
A) Element
B) Heterogena zmes
C) Homogena zmes
D) Zmes
E) Spojina
  • 6. Kdaj je zmes homogena?
A) Če je v zmesi voda.
B) Če je s prostim očesom videti motna.
C) Če ima magnetne lastnosti.
D) Če je s prostim očesom videti neenotna.
E) Če je s prostim očesom videti enotna.
  • 7. Kdaj je zmes heterogena?
A) Če je v zmesi zrak.
B) Če je videti neenotna.
C) Če je električno prevodna.
D) Če je videti enotna.
E) Če je videti ostra.
  • 8. Katera shema prikazuje čisto snov?
A) D.
B) Nobena.
C) B.
D) C.
E) A.
  • 9. Katera shema prikazuje zmes dveh spojin in elementa?
A) C.
B) A.
C) B.
D) Nobena.
E) D.
  • 10. Katera shema prikazuje zmes treh elementov?
A) D.
B) Nobena.
C) A.
D) C.
E) B.
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.