Kolikokrat več/manj

Kolikokrat več?

Kolikokrat manj?

Urška Vidmar in Damjana Vidmar

Označi, na kateri od spodnjih slik je DVAKRAT VEČ bonbonov kot na

zgornji sliki.

Na sliki so 3 bonboni.

 1. slika

 2. slika

 3. slika

Označi, na kateri od spodnjih slik je 4-KRAT VEČ bonbonov kot na

zgornji sliki.

Na sliki sta 2 bonbona.

 1. slika

 2. slika

 3. slika

Označi, na kateri od spodnjih slik je 2-KRAT MANJ bonbonov kot na

zgornji sliki.

Na sliki je 6 bonbonov.

 1. slika

 2. slika

 3. slika

Označi, na kateri od spodnjih slik je DEVETKRAT MANJ bonbonov kot na

zgornji sliki.

Na sliki je 9 bonbonov.

 1. slika

 2. slika

 3. slika

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

dvakrat manjše

število

2-krat večje

    število

4-krat večje

število

štirikrat manjše

število

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

šestkrat manjše

število

6-krat večje

    število

3-krat večje

število

trikrat manjše

število

V okvirčke zapiši manjkajoča števila.

petkrat manjše

število

2-krat večje

    število

5-krat večje

število

dvakrat manjše

število

V okvirček zapiši P, če je trditev pravilna. Če je trditev napačna, zapiši N.

Miha ima v žepu 12 kovancev, Špela pa 4.

Miha ima 4-krat več kovancev kot Špela.
Miha ima trikrat več kovancev kot Špela.
Špela ima 3-krat več kovancev kot Miha.
Miha ima več kovancev kot Špela.
V okvirček zapiši P, če je trditev pravilna. Če je trditev napačna, zapiši N.

Številke na sliki pomenijo

starost posameznega

družinskega člana.

8
36
32
6

Oče je 4-krat starejši

od mamice.

Hči je štirikrat mlajša od

mamice.

Oče je 6-krat starejši od

sina.

Sestra je dvakrat starejša od

brata.

12

Zapiši manjkajoča števila v verigi.

3-krat

manj

2-krat

manj

10-krat

več

petkrat

manj

6

Zapiši manjkajoča števila v verigi.

trikrat

več

2-krat

manj

4-krat

več

šestkrat

manj

 

Označi račun, ki ustreza besedilu naloge in dopolni odgovor.

Mateja je danes prebrala 6 strani v knjigi, včeraj pa trikrat več.

Koliko strani v knjigi je prebrala včeraj?

Mateja je včeraj prebrala
strani v knjigi.

 3 + 6 =

 3 ∙ 6 =

6 - 3 =

6 : 3 =

 

Označi račun, ki ustreza besedilu naloge in dopolni odgovor.

Oče je nabral 24 gob, njegov sin pa 8-krat manj.

 

Koliko gob je nabral sin?

Sin je nabral

 24 + 8 =

 24 ∙ 8 =

 24 - 8 =

 24 : 8 =

gobe.

Tabela prikazuje število domačih nalog, ki so jih v enem mesecu

naredili učenci.

V okenca vpiši imena otrok, da dobiš pravilne trditve.

Tine
Učenec
Maja
Nejc
Lara

Število

nalog

8

24

3
6

.

.

.

je naredil dvakrat več nalog kot
je naredil 4-krat manj nalog kot
je naredil trikrat manj nalog kot
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.