Frederick Sanger
  • 1. Kdaj se je Frederick Sanger rodil?
A) 1898
B) 1945
C) 1918
D) 1930
  • 2. V katerem letu je Frederick Sanger prejel prvo Nobelovo nagrado za kemijo?
A) 1958
B) 1973
C) 1965
D) 1980
  • 3. Koliko skupaj je Nobelovih nagrad prejel Frederick Sanger v svoji karieri?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
  • 4. Kateri letnici je Frederick Sanger prejel drugo Nobelovo nagrado za kemijo?
A) 1980
B) 1965
C) 1995
D) 1973
  • 5. Kateri univerzi je Frederick Sanger izpopolnjeval svoje znanje?
A) Stanford University
B) Univerza v Cambridgeu
C) Harvard University
D) Univerza v Oxfordu
  • 6. S katero molekulo je Frederick Sanger razvit algoritem za določanje zaporedja aminokislin?
A) DNA
B) RNA
C) Glukoza
D) Insulin
  • 7. Kakšnega leta je Frederick Sanger prejel častni naziv viteza?
A) 2000
B) 1990
C) 1975
D) 1986
  • 8. Kdaj je umrl Frederick Sanger?
A) 2018
B) 2000
C) 2013
D) 1995
  • 9. Kako so se imenovali skupini znanstvenikov, ki so delali z Frederickom Sangerjem na Univerzi v Cambridgeu?
A) MRC
B) CERN
C) WHO
D) NASA
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.