ATOMI V PERIODNEM SISTEMU ELEMENTOV
  • 1. Kako rečemo vrsticam v PSE?
A) Elektronska konfiguracija.
B) Periode.
C) Vrstičnice.
D) Skupine.
E) Valenčni elektron.
  • 2. Kako rečemo stolpcem v PSE?
A) Periode.
B) Stolpičnice.
C) Navpičnice.
D) Elektronska konfiguracija.
E) Skupine.
  • 3. Atomi iste periode imajo ...
A) enako število elektronov.
B) enako število lupin.
C) enako število skupin.
D) enako vrstno število.
E) različno število lupin.
  • 4. Atomi iste skupine imajo ...
A) enako število valenčnih elektronov in zelo različne lastnosti.
B) različno število valenčnih elektronov in podobne lastnosti.
C) enako število valenčnih elektronov in podobne lastnosti.
D) enako število lupin.
E) različno število valenčnih elektronov in zelo različne lastnosti.
  • 5. Periode označujemo z ...
A) grškimi črkami.
B) črkami.
C) sploh jih ne označujemo.
D) arabskimi števili.
E) rimskimi števili.
  • 6. 8 glavnih skupin označujemo z ...
A) sploh jih ne označujemo.
B) arabskimi števili.
C) grškimi črkami.
D) rimskimi števili.
E) črkami.
  • 7. Polmer atomov se po skupini navzdol ...
A) oža.
B) manjša.
C) veča.
D) ne spremeni.
E) redi.
  • 8. Polmer atomov se po periodi od leve proti desni ...
A) debeli.
B) manjša.
C) veča.
D) ne spremeni.
E) hujša.
  • 9. Največ koliko elektronov imata lahko 4. in 5. lupina?
A) 18.
B) 4. 64; 5. 32.
C) 32.
D) 4. 32; 5. 64.
E) 16.
  • 10. Kateri element je v drugi periodi in sedmi skupini?
A) Ta element ne obstaja.
B) Fluor.
C) Radij.
D) Fosfor.
E) Žveplo.
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.