80 WÖRTER und DER, DIE oder DAS
 • 1. Mutter
A) das
B) die
C) der
 • 2. Vogel
A) das
B) die
C) der
 • 3. Tiere
A) das
B) die
C) der
 • 4. Fleisch
A) der
B) die
C) das
 • 5. Nebel
A) das
B) die
C) der
 • 6. Wind
A) das
B) der
C) die
 • 7. Regen
A) der
B) die
C) das
 • 8. Lampenfieber
A) der
B) das
C) die
 • 9. Wetter
A) der
B) die
C) das
 • 10. Kopf
A) der
B) die
C) das
 • 11. Kopfschmerzen
A) die
B) das
C) der
 • 12. Bauch
A) der
B) das
C) die
 • 13. Baum
A) das
B) der
C) die
 • 14. Tag
A) die
B) der
C) das
 • 15. Zeit
A) das
B) der
C) die
 • 16. Woche
A) die
B) das
C) der
 • 17. Monat
A) die
B) der
C) das
 • 18. Feiertag
A) der
B) das
C) die
 • 19. Fest
A) das
B) der
C) die
 • 20. Zentrum
A) der
B) die
C) das
 • 21. Kerze
A) der
B) die
C) das
 • 22. Kreuz
A) die
B) das
C) der
 • 23. Feuer
A) die
B) der
C) das
 • 24. Anspruh (zahteva/pravica)
A) der
B) die
C) das
 • 25. Ort
A) das
B) der
C) die
 • 26. Land
A) das
B) der
C) die
 • 27. Stadt
A) die
B) der
C) das
 • 28. Blumenstrauβ
A) die
B) der
C) das
 • 29. Kleinigkeit
A) das
B) die
C) der
 • 30. Nacht
A) die
B) der
C) das
 • 31. Sommer
A) das
B) die
C) der
 • 32. Wort
A) die
B) der
C) das
 • 33. Buchstabe
A) das
B) der
C) die
 • 34. Nachmittag
A) das
B) die
C) der
 • 35. Mϋnze
A) die
B) der
C) das
 • 36. Sache
A) der
B) die
C) das
 • 37. Schere
A) die
B) das
C) der
 • 38. Packung
A) der
B) das
C) die
 • 39. Mӧbel
A) die
B) der
C) das
 • 40. Spielzeug
A) der
B) die
C) das
 • 41. Fahrrad
A) die
B) das
C) der
 • 42. Fernseher
A) der
B) das
C) die
 • 43. Tisch
A) der
B) die
C) das
 • 44. Fϋllung
A) die
B) der
C) das
 • 45. Mehl
A) der
B) das
C) die
 • 46. Kartoffel
A) die
B) das
C) der
 • 47. Kraut
A) das
B) der
C) die
 • 48. Beer
A) die
B) das
C) der
 • 49. Kaffe
A) die
B) das
C) der
 • 50. Salat
A) die
B) das
C) der
 • 51. Gurke
A) der
B) die
C) das
 • 52. Gemϋse
A) das
B) der
C) die
 • 53. Apfel
A) der
B) das
C) die
 • 54. Pilz
A) das
B) der
C) die
 • 55. Kirsche
A) die
B) das
C) der
 • 56. Kirche
A) das
B) der
C) die
 • 57. Slowenien
A) die
B) der
C) das
 • 58. Österreich
A) das
B) die
C) der
 • 59. Schweiz
A) der
B) die
C) das
 • 60. Niderland
A) die
B) das
C) der
 • 61. Iran
A) das
B) der
C) die
 • 62. Italien
A) das
B) die
C) der
 • 63. Turkei
A) das
B) der
C) die
 • 64. Sudan
A) die
B) das
C) der
 • 65. Hausaufgabe
A) der
B) die
C) das
 • 66. Spaziergang
A) das
B) die
C) der
 • 67. Frϋhling
A) der
B) das
C) die
 • 68. Abend
A) die
B) der
C) das
 • 69. Butter
A) der
B) das
C) die
 • 70. Dokument
A) das
B) der
C) die
 • 71. Wolke
A) das
B) die
C) der
 • 72. Fieber
A) der
B) das
C) die
 • 73. Zahnschmerzen
A) der
B) die
C) das
 • 74. Wӧrterbuch
A) der
B) die
C) das
 • 75. Lastwagen
A) die
B) der
C) das
 • 76. Milch
A) der
B) die
C) das
 • 77. Käze
A) der
B) die
C) das
 • 78. Essig
A) die
B) der
C) das
 • 79. Gewϋrze
A) die
B) der
C) das
 • 80. Getraide (žito)
A) der
B) die
C) das
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.