Avtomatizacija strojev in naprav
 • 1. Iz kje izvira beseda "Robot"?
A) Besedo je prvi uporabil češki pisatelj Karel Čapek v knjigi Rossum's Universal Robots, leta 1920
B) Izhaja iz nemške besede robot.
C) Beseda izvira iz grške mitologije.
D) Prvič so jo uporabili v ameriškem filmu: Roboti napadajo.
 • 2. Kaj je uradna definicija besede 'Robot'?
A) Robot je mehanična roka ki je sposobna v določenem obsegu glede na našo izbiro opravljati manipulacijsko delo
B) Robot je elektronska vodena naprava naprava,ki enakomerno opravlja vnaprej programirana dela, ki so pogosto človeku škodljiva dela
C) Robot je naprava za kuhanje
D) Robot je mehanska roka ki se giblje prostovoljno
 • 3. Kje vse uporabljamo robote?
A) Za reševanje domačih nalog in pri testih
B) Za zabavo.
C) V industriji.
D) Opravljanje neljubih opravil
 • 4. Zakaj uporabljamo robote - razlogi za robotizacijo?
A) Ko je mesto človeku težje dostopno
B) Ko je delo človeku škodljivo
C) Ko je človek len, da bi to naredil
D) Za dvig produktivnosti.
 • 5. Uporaba robotov v industriji.
A) vrtanje, razrez materiala
B) varjenje, sestavljanje.
C) če si pijan in nisi sposoben za vožnjo
 • 6. Kje na svetu se največ uporabljajo roboti ? (%)
A) Azija in Avstralija
B) Japonska
C) Evropa
D) ZDA
 • 7. Naštej 3 vzroke za uvajanje robotov in robotizacije:
A) ekonomski
B) izčrpanost
C) tehnićni.
D) sociološki
E) umrljivost
 • 8. Ekonomski vzroki za robotizacijo so?
A) večji dobićek
B) racionalizacija
C) kvaliteta.
D) krajšanje delovnika
E) pomanjkanje delovne sile
 • 9. Tehnični vzroki za robotizacijo so?
A) večanje dobička
B) povečani varnosti ukrepi
C) hitrost.
D) zanesljivost
E) većja rentabilnosti
 • 10. Sociološki vzroki za robotizacijo so?
A) krajšanje delovnika.
B) prilagodljivost
C) osvoboditev človeka od monotonih in duha ubijajočih del
D) enakomernost dela
E) boj proti konkurenci
 • 11. Naštej enote robota:
A) procesna enota,krmilje,manipulator
B) fotoaparat,procesna enota, manipulator
C) računalniska miška, krmilje,zaslon
D) manipulator,slušalke,dvd
 • 12. Kaj sestavlja manipulator?
A) zapestje
B) mišice
C) okončina.
D) večsklepna mehanska roka
E) prijemalo
 • 13. Kakšne vrste sklepov ali zglobov poznamo?
A) rotacijski
B) vzgibni
C) pregibni
D) translacijski
E) uglobni
 • 14. Naštej osnovne tipe robotskih rok.
A) cilindrična, SCARA, polilearna, fizična,ćlenasta
B) kartezićna,cilindrična,sferična,SCARA,ćlenasta
C) SCARA,kartezična,sferićna,polilearna,endoterma
 • 15. Opiši kartezično robotsko roko - uporabo, dosegljiv prostor in sestavo
A) dva translacijska sklepa med seboj sta enakokraki uporaba za obdelava površin
B) trije translakcijski sklepi , pravokotni med sabo . oblike prostora je kvader, uporaba : montaža
C) štirje translacijski sklepi med seboj so trikotni uporaba : pospravljanje
 • 16. Opiši cilindrično robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) rotacijski in dva translakcijska sklepa dosegljivi prostor valj uporaba obdelava površin
B) en rotacijski in en translakcijski sklep prostor krog uporaba umazana dela
C) dva rotacijska sklepa in en translacijski prostor kvader uporaba za streženje pijać v gostilni
 • 17. Opiši polarno ali sferično robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) dva rotacijska in dva translacijska sklepa ; rotacijska sta med sabo kvadratna uporaba upravljanje telefonov
B) en rotacijski in en translacijski sklep; rotacijska sta med sabo pravokotna uporaba : nudenje storitev
C) dva rotacijska in en translacijski sklep; rotacijska sta med sabo pravokotna uporaba : obdelava površin
 • 18. Opiši SCARA robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) dva rotacijska in translacijski sklep; rotacijska sta med sabo vzporedna uporaba obdelava površin
B) dva rotacijska in translacijski sklep; rotacijska sta med sabo zaporedna uporaba : obdelava površin
C) dva rotacijska in translacijska sklepa; rotacijska sta med sabo vzporedna uporaba : risanje skic
 • 19. Opiši členasto robotsko roko - dosegljiv prostor in sestavo
A) en rotacijski sklep najbolj antropomorfna oblika dosegljivega uporaba:varjenje prostora je valj
B) trije rotacijski sklepi najbolj antropomorfna oblika dosegljivega prostora je sfera uporaba: varjenje
C) dva rotacijska sklepa najbolj antropomorfna oblika dosegljiva prostora kvader uporaba: varjenje
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.