Avtomatizacija strojev in naprav
 • 1. Iz kje izvira beseda "Robot"?
A) Beseda izvira iz grške mitologije.
B) Besedo je prvi uporabil češki pisatelj Karel Čapek v knjigi Rossum's Universal Robots, leta 1920
C) Prvič so jo uporabili v ameriškem filmu: Roboti napadajo.
D) Izhaja iz nemške besede robot.
 • 2. Kaj je uradna definicija besede 'Robot'?
A) Robot je mehanična roka ki je sposobna v določenem obsegu glede na našo izbiro opravljati manipulacijsko delo
B) Robot je elektronska vodena naprava naprava,ki enakomerno opravlja vnaprej programirana dela, ki so pogosto človeku škodljiva dela
C) Robot je mehanska roka ki se giblje prostovoljno
D) Robot je naprava za kuhanje
 • 3. Kje vse uporabljamo robote?
A) Opravljanje neljubih opravil
B) Za zabavo.
C) Za reševanje domačih nalog in pri testih
D) V industriji.
 • 4. Zakaj uporabljamo robote - razlogi za robotizacijo?
A) Ko je človek len, da bi to naredil
B) Ko je delo človeku škodljivo
C) Za dvig produktivnosti.
D) Ko je mesto človeku težje dostopno
 • 5. Uporaba robotov v industriji.
A) varjenje, sestavljanje.
B) če si pijan in nisi sposoben za vožnjo
C) vrtanje, razrez materiala
 • 6. Kje na svetu se največ uporabljajo roboti ? (%)
A) Evropa
B) Japonska
C) ZDA
D) Azija in Avstralija
 • 7. Naštej 3 vzroke za uvajanje robotov in robotizacije:
A) tehnićni.
B) umrljivost
C) izčrpanost
D) ekonomski
E) sociološki
 • 8. Ekonomski vzroki za robotizacijo so?
A) kvaliteta.
B) večji dobićek
C) pomanjkanje delovne sile
D) racionalizacija
E) krajšanje delovnika
 • 9. Tehnični vzroki za robotizacijo so?
A) zanesljivost
B) povečani varnosti ukrepi
C) večanje dobička
D) većja rentabilnosti
E) hitrost.
 • 10. Sociološki vzroki za robotizacijo so?
A) boj proti konkurenci
B) enakomernost dela
C) osvoboditev človeka od monotonih in duha ubijajočih del
D) krajšanje delovnika.
E) prilagodljivost
 • 11. Naštej enote robota:
A) procesna enota,krmilje,manipulator
B) manipulator,slušalke,dvd
C) fotoaparat,procesna enota, manipulator
D) računalniska miška, krmilje,zaslon
 • 12. Kaj sestavlja manipulator?
A) mišice
B) okončina.
C) zapestje
D) večsklepna mehanska roka
E) prijemalo
 • 13. Kakšne vrste sklepov ali zglobov poznamo?
A) pregibni
B) translacijski
C) uglobni
D) vzgibni
E) rotacijski
 • 14. Naštej osnovne tipe robotskih rok.
A) cilindrična, SCARA, polilearna, fizična,ćlenasta
B) kartezićna,cilindrična,sferična,SCARA,ćlenasta
C) SCARA,kartezična,sferićna,polilearna,endoterma
 • 15. Opiši kartezično robotsko roko - uporabo, dosegljiv prostor in sestavo
A) štirje translacijski sklepi med seboj so trikotni uporaba : pospravljanje
B) trije translakcijski sklepi , pravokotni med sabo . oblike prostora je kvader, uporaba : montaža
C) dva translacijska sklepa med seboj sta enakokraki uporaba za obdelava površin
 • 16. Opiši cilindrično robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) rotacijski in dva translakcijska sklepa dosegljivi prostor valj uporaba obdelava površin
B) en rotacijski in en translakcijski sklep prostor krog uporaba umazana dela
C) dva rotacijska sklepa in en translacijski prostor kvader uporaba za streženje pijać v gostilni
 • 17. Opiši polarno ali sferično robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) dva rotacijska in dva translacijska sklepa ; rotacijska sta med sabo kvadratna uporaba upravljanje telefonov
B) en rotacijski in en translacijski sklep; rotacijska sta med sabo pravokotna uporaba : nudenje storitev
C) dva rotacijska in en translacijski sklep; rotacijska sta med sabo pravokotna uporaba : obdelava površin
 • 18. Opiši SCARA robotsko roko - uporabo,dosegljiv prostor in sestavo
A) dva rotacijska in translacijska sklepa; rotacijska sta med sabo vzporedna uporaba : risanje skic
B) dva rotacijska in translacijski sklep; rotacijska sta med sabo zaporedna uporaba : obdelava površin
C) dva rotacijska in translacijski sklep; rotacijska sta med sabo vzporedna uporaba obdelava površin
 • 19. Opiši členasto robotsko roko - dosegljiv prostor in sestavo
A) en rotacijski sklep najbolj antropomorfna oblika dosegljivega uporaba:varjenje prostora je valj
B) trije rotacijski sklepi najbolj antropomorfna oblika dosegljivega prostora je sfera uporaba: varjenje
C) dva rotacijska sklepa najbolj antropomorfna oblika dosegljiva prostora kvader uporaba: varjenje
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.