MAT - SIMETRIJA (4. razred)
tako in drugače

SIMETRIJA

MAT, 4. raz.
M. Pozvek
Ali je figura simetrična?
DA
NE
Katera žival na sliki zelo očitno ni simetrična?
1.
2.
3.
1.
Izberi predmet, ki je simetričen!
2.
3.
Naslednje vprašanje še posebej pazljivo preberi!
Ali je lik na sliki nesimetričen?
NE
DA
Ali je kolo simetrično?
DA
NE
A
Kaj je simetrično?
B
C
Tudi to vprašanje pazljivo preberi!

A

Kateri znak ni nesimetričen?
B
C
X
Izberi očitno nesimetrični znak!
XX
XXX
DA
Ali je avto na sliki simetričen?
NE
Ta je.
Izberi nesimetrični predmet!
Ta je.
Ta je.
A
B
C

Poišči

simetrični

znak!

D
Č
E
Koliko simetral ima lik na sliki?
eno
dve
štiri
Ali je trditev resnična?
Lik ima 16 simetral.
DA
NE
Koliko simetral ima spodnji pravokotnik?
Napiši z besedo!
Koliko simetral ima kvadrat?
Napiši z besedo!
Krog nima simetral.
Krog ima eno simetralo.
Izberi pravilno trditev:
Krog ima neskončno simetral.
Lik na sliki ima samo 4 simetrale

DA

NE

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.