VSE SESTOJI IZ DELCEV
  • 1. Snov je ...
A) vse, kar ima prostornino, mase pa ne
B) vse, kar ima maso in prostornino.
C) vse, kar ima maso, prostornine pa ne.
D) vse, kar je majhno.
E) vse, kar je v trdnem agregatnem stanju.
  • 2. Molekula je ...
A) gradnik snovi, ki sestavlja atom.
B) gradnik snovi, ki je sestavljen iz ionov.
C) gradnik snovi, ki je sestavljen iz najmanj dveh atomov.
D) gradnik narave.
E) gradnik snovi, ki je sestavljen iz natanko dveh atomov.
  • 3. Ion je ...
A) električno nabiti atom ali molekula.
B) zgrajen iz kovine.
C) elektrika.
D) električni naboj.
E) naboj elektrona.
  • 4. Teorija o gibanju delcev govori ...
A) 1. Delci snovi se neprestano gibljejo. 2. Pri višji temperaturi se delci gibljejo hitreje. 3. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo hitreje kot težji.
B) 1. Delci snovi se ne gibljejo. 2. Pri višji temperaturi se delci gibljejo počasneje. 3. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo počasneje kot težji.
C) 1. Delci snovi se neprestano gibljejo. 2. Pri višji temperaturi se delci gibljejo počasneje. 3. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo počasneje kot težji.
D) 1. Delci snovi se neprestano gibljejo. 2. Pri višji temperaturi se delci gibljejo počasneje. 3. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo hitreje kot težji.
E) 1. Delci snovi se ne gibljejo. 2. Pri višji temperaturi se delci gibljejo hitreje. 3. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo počasneje kot težji.
  • 5. Trdno agregatno stanje.
A) Delci se sploh ne gibljejo.
B) Delci se ne morejo prosto gibati, lahko tečejo in skačejo.
C) Delci se lahko prosto gibajo.
D) Delci se lahko prosto gibajo, lahko nihajo.
E) Delci se ne morejo prosto gibati, lahko nihajo ali se vrtijo okoli svoje osi.
  • 6. Tekoče agregatno stanje.
A) Delci se prosto gibajo po vsem prostoru.
B) Delci se gibajo zelo hitro.
C) Delci se sploh ne gibajo.
D) Delci se gibajo v smeri urinega kazalca.
E) Delci se prosto gibajo v prostoru, ki ga zavzema tekočina.
  • 7. Plinasto agregatno stanje.
A) Delci so tesno skupaj in se gibljejo zelo hitro.
B) Delci so oddaljeni drug od drugega in se zelo hitro gibljejo.
C) Delci so tesno skupaj in se gibljejo zelo počasi.
D) Delci so oddaljeni drug od drugega in se gibljejo zelo počasi.
E) Delci se sploh ne gibljejo.
  • 8. Kako imenujemo prehod iz tekočega v trdno agregatno stanje?
A) Izparevanje.
B) Zmrzovanje.
C) Kondenzacija.
D) Taljenje.
E) Strjevanje.
  • 9. Kako imenujemo prehod iz plinastega v trdno agregatno stanje?
A) Sublimacija.
B) Hitro izhlapevanje.
C) Sarlemiranje.
D) Sublem.
E) Hitro strjevanje.
  • 10. Katere snovi sublimirajo?
A) Ivje, suhi led, jod, žveplo.
B) Mentol, CO2, H2O.
C) Kafra, jod, železo, N2O.
D) Mentol, gazirana pijača, CO2, H2O.
E) Kafra, jod, CO2, H2O.
Rešitve nalog
1.B   2.C   3.A   4.A   5.E   6.E   7.B   8.E   9.A   10.E  
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.