Rimske terme
Rimska arhitektura - raziskovalna naloga
Raziskovalec Tilen Andrejka, 7. razred
Mentorica Martina Jeriha Gregorič
Somentor Aleš Nose
Vir fotografij: Wikipedia (Roman bath)
Rimljani so veliko svojega 
prostega časa  preživljali:
kjer so se zabavali, sprostili
spočili, poklepetali ter 
skrbeli za higieno in zdravje.
v trgovinah
v termah
na spletu
V začetku so bile terme privatne,kasneje pa so se razvila : 
javna kopališča,
javne sanitarije,
javne zgradbe.
bogati in revni, moški in ženske.
samo bogati moški in ženske,
samo revni moški in ženske,
Terme so obiskovali:
Terme so ženske obiskovale:
dopoldne,
popoldne
zvečer.
Terme so moški obiskovali:
dopoldne in popoldne,
dopoldne in zvečer
popoldne in zvečer.

V besedilu manjkata dve od spodaj naštetih besed. 

Zapiši ju v ustreznem sklonu v prazni polji.

Izbiraj med naslednjimi besedami: moški, ženske, otroci, sužnji.

S seboj so pripeljali 
, da so pazili na njihove stvari.
                 so ostajali po več 
ur, se razgibavali, kopali in
sklepali posle.  
Obiskovalci so se najprejnapotili v oblačilnico - apoditerij,ki je bil pogosto opremljens kamnitimi klopmi.
Obiskovalci so bili obuti
v posebne sandale s tankimi podplati, da so zaščitili stopala na:
mrzlih tleh,
ogrevanih tleh.
visokih stebričkih tako, da je v vmesnem prostoru lahko krožil vročzrak, ki so ga ogrevali v velikih pečeh.

Rimljani so namreč iznašli poseben sistem ogrevanja kopališč. Naredili

so dvojna tla. Zgornji sloj, po katerem se je hodilo, je stal na približno:

60 cm
90 cm
120 cm
To so delali sužnji.
Zrak je krožil tudi po ceveh, ki so jih vgradili v zidove.
V termah so kurili z:
drvmi.
premogom,
Besede, ki so pod besedilom, prenesi na ustrezna mesta, kjer so vprašaji.
- prostor z vročo
- potilnico,
- prostor z
- prostor z vročo
Prostori v termah so bili 
razdeljeni na:
plavalni
?
bazen.
mlačno
?
kopeljo
?
parno
?
kopeljo,
kopeljo,
,
V besedilu manjkata dve od spodaj naštetih besed. Zapiši ju v ustreznem
sklonu v prazni polji. Izbiraj med naslednjimi besedami: 
srebrne, pocinkane, litoželezne, freske in reliefi.
stene in mnoge
Terme so bile veličastne.

Imele so obokane strope,
dragocene marmorne tlake,
pipe, okrašene
.
Največje terme so sprejele:
Ob njih so bile tudi 
knjižnice, vrtovi,
sprehajališča in dvorišča.
3000 obiskovalcev,
6000 obiskovalcev,
9000 obiskovalcev.
Kateri rimski pregovor velja za terme?
Mens sana in corpore sano.     (Zdrav duh v zdravem telesu.)
Carpe diem!
     (Izkoristi dan!)

Medicus curat, natura sanat.

     (Zdravnik zdravi, narava ozdravi.)

Če si osvojil 80% točk ali več,

si dosegel zelo dober rezultat.

Zate velja izrek:

Scientia ipsa potentia est. 

(Znanje je moč.)


Če si zbral manj kot 80% točk

pa velja: 

Errando discimus. 

(Učimo se na napakah.)


Svoj dosežen rezultat v odstotkih 

boš videl, ko klikneš na gumb OK.

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.