SVETLOBA IN LEČE
__1. DIFUZNI ODBOJA. Elektromagnetno valovanje.
__2. GORIŠČNA RAZDALJAB. Širok svetlobni curek.
__3. LOMNI ZAKONC. Svetloba pri prehodu iz ene snovi v drugo spremeni smer.
__4. ODBOJNI ZAKOND. Svetloba se odbija pod enakim kotom kot vpada.
__5. RAZPRŠILNA LEČAE. Svetloba se odbije v različne smeri.
__6. SVETILOF. Telo, ki seva svetlobo.
__7. SVETLOBAG. Leča zbira žarke v gorišče.
__8. SVETLOBNI SNOPH. Razdalja med središčem leče in goriščem.
__9. SVETLOBNO LETOI. Leča razprši žarke stran od gorišča.
__10. ZBIRALNA LEČAJ. Razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu.
Rešitve nalog
1.E  2.H  3.C  4.D  5.I  6.F  7.A  8.B  9.J  10.G
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.