Neznani člen, sešt. do 20 s prehodom
7
+
=

15

 9

+
=

13

 5

+
=

13

 

6
+
=

15

 

8
+
=

11

5
+
=

12

+
9
=

16

+
7
=

11

+

 

6
=

12

+

 8

=

13

+
9
=

11

+
8
=

16

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.