SLJ_NAŠE BERILO
POZNAM  SVOJE BERILO
Klavdija Štrancar, 2016
4. razred
Naše berilo je razdeljeno na        dele:

Dopolni.
- POEZIJA,
-         ,
- DRAMATIKA
Besedila v berilu so prispevali naši in tuji

Dopolni.
- pesniki in 
-           .
Naslov berila je                    .  

Izdala ga je založba            Klett.
Dopolni.
Na strani 9 poišči, kako z drugo besedorečemo dialog. Sopomenko vpiši v okvirček.
Kakšen vzdevek ima pesnik in pisatelj, ki je napisal pesem Mleko na str. 16?
Kako se imenuje nagrada, ki jo leta 2005 prejel pisatelj Primož Suhodolčan za knjigo Pica je kraljica? 

Podatek poišči na str.58.
Kako imenujemo negativen, odklonilen odnos do koga ali česa? 
Če ne veš, pokukaj na str. 81.
Kako se imenujeta junaka iz fantastične pripovedi pisateljice Svetlane Makarovič? 
in
Kako imenujemo zgodbo, prikazano z zaporedjem sličic in besedila (str.111)
Kdo je "oče" stripovskih junakov Lakotnika,Zvitorepca in Trdonje
Pisatelj Roald Dahl, ki je predstavljen na str.114, je napisal tudi knjigo o čudežni deklici po imenu          .

Ime domišljijske dežele, iz katere je doma čarovnik s str. 138, je         .               
Gotovo veš, kdo je ustvaril literarne junakeKekca, Rožleta, Bedanca, Pehto... Napišinjegovo ime in priimek.          
Če si prebral-a zgodbo Vezalkine sanjena str. 84, potem zagotovo veš, kaj je bila v resnici rožnata vezalka. 
Kako pravimo predelavi znane pravljice, kjer zamešamo osebe, dogodke ali čudežne predmete? Pomoč poišči na str. 113.
Na str.134 si izvedel-a, da je Lukčev škorec gospodu na ladji izmaknil tulec
Kaj je bilo v njem?

Poišči sopomenko tej besedi.  
Na str.164 si spoznal-a vrabca, ki je našel prijatelja. Zapiši njegovo ime. 


  
Špelini čarovni besedi HANAMUNAMINA inANIMANUMANAH lahko beremo z leve proti desni in z desne proti levi.Kako imenujemo tako besedo?
onomatopoija
nonsens
rebus
palindrom
Kako imenujemo uprizoritev dramskega besedila 
v gledališču?
gledališka igra 
radijska igra
muzikal
opera
Za konec pa napiši še ime ilustratorke, ki je s svojimi ilustracijami poleg mnogih slikanic in učbenikov oblikovala tudi naše berilo.
IME:
PRIIMEK:
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.