MAT 8r Odstotki in premo sorazmerje 1
Delež, zapisan z decimalno številko, zapiši z odstotki.
dec. št.
0,17
0,75
0,03
0,4
1,01
%
Delež, zapisan z decimalno številko, zapiši z odstotki.
dec. št.
0,21
2
0,213
0,09
0,005
%
Delež, zapisan z ulomkom, zapiši z odstotki.
ulomek
31/100
8/100
3/4
1/2
1/4
%
Delež, zapisan z ulomkom, zapiši z odstotki.
35/1000
ulomek
7/10
2/100
1/20
1/8
%
Izpolni tabelo.
ulomek
19/100
7/100
dec. št.
0,6
37
30
%
Dopolni tabelo.
delež
400
100
10
1
8
25
%
Dopolni tabelo.
delež
60
100
10
1
2
11
%
Jan je v knjigi z 300 stranmi že prebral 60 strani.Izpolni tabelo in dopolni odgovor.
Prebrati mora še
št. strani
300
30
60
% oziroma
%
strani.
Majica, ki stane 30€, se poceni za 8%. Izpolni tabeloin dopolni odgovor.
Cena majice s popustom je
znesek(€)
30
10
1
8
%
€.
Majica, ki stane 25€, se podraži za 5%. Izpolni tabeloin dopolni odgovor.
Cena majice po podražitvi je
znesek(€)
10
1
5
100
%
€.
Mobitel s 30% popustom stane 84€. Izpolni tabeloin dopolni odgovor.
Redna cena mobitela je
znesek(€)
84
€.
Popust znaša
10
100
30
%
€.
V 20% raztopini soli in vode je 56 dag vode. Koliko soli je v raztopini?
V raztopini je 
masa(dag)
56
dag soli in 
10
100
20
%
% vode.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.