MAT_Zaokrožimo na tisočice
Pravilo pri zaokroževanju na tisočice:
Klavdija Štrancar, 2014
5939
6540
2472
3609
1812
8151
1501
6499
5180
1710
3389
7501
4572 m →
2780 m →
6399 m→
km
km
km
1294 dag→
2937 kg→
8308 g→
kg
kg
t
6784 cm→
3927 dm→
8994 mm→
m
m
m
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.