NIT - Dihala
DIHALA
Mojca Pozvek
NIT - 4. RAZ.

očisti in ogreje

Ko gre zrak skozi nos, se

očisti

ogreje

Sapnik se v pljučih razdeli na

dve sapnici

tri sapnice

več sapnic

se skrčijo in razširijo

razširijo

skrčijo

Ob vdihu se pljuča

Levo pljučno krilo je

manjše od desnega

večje od desnega

enako kot desno

16 krat v minuti

Ko človek miruje, vdihne povprečno

12 krat v minuti

26 krat v minuti

trebušna prepona

?
nos
?

sapnik

?

pljuča

?

usta

?

vseh celic v telesu

Kri raznese kisik, ki smo ga vdihnili do

vseh mišic v telesu

vseh kosti v telesu

Pljučni mehurčki se imenujejo tudi

zrak

kisik

Človek za dihanje potrebuje

ogljikov dioksid

Naprava za merjenje pljučne kapacitete

                     se imenuje

kajenje

kisik

pljučne

bolezni

?

vdih

?

Sestavi pare:

pljučna moč

čiščenje

dihalnih poti

spirometer

?

kihanje

?

ogljikov

dioksid

?

alveoli

pljučni

mehurčki

?

izdih

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.