Razmerje količin in sorazmerje - težje naloge

Razmerje količin

  in sorazmerje

Razmerje med dolžino in širino

pravokotnika je

Razmerje med širino in obsegom

pravokotnika je

Odgovor zapiši s poenostavljenim razmerjem.
3x
x
:
:

Dolžini dveh avtomobilov sta v razmerju 4:5.

Označi pravilne trditve.

Prvi avtomobil je za 1 meter krajši od drugega.

Drugi avtomobil je 5-krat krajši od prvega.

Prvi avtomobil je dolg 4 izbrane enote, drugi pa 

    5 takih enot.

Prvi avtomobil je zagotovo  dolg 4 metre, drugi

pa 5 metrov.

Drugi avtomobil je daljši od prvega.

Poenostavi dana razmerja.
1,2 : 1,4 =
1,5 : 3,5 =
2,5 : 10 =
3½ : 7 =
:
:
:
:
Poenostavi dana razmerja.
6 dni: 2 tedna =
0,1 kg: 600 g =
2 d : 0,6 ℓ =
50 cm: 7 m =
:
:
:
:

V okvirček zapiši D, če sta razmerji v paru enaki,

sicer zapiši N.

 

3 : 10 in 100 : 300

30 : 150 in 12 :60

12 : 48 in 24 : 96

20 : 4 in 100 :25

daljice AD.

V ustrezno polje zapiši črko D, tako da bo veljalo

DC : AC = 1 : 2.

Daljica AB predstavlja

A

Odgovor zapiši z besedo.
B

B

C

Daljici sta v razmerju 5:4.

Daljša daljica meri 2,5 cm.
Krajša daljica meri
cm.

Za notranje kote trikotnika velja:

α : β : γ = 3 : 2 : 4.

Izračunaj, koliko meri posamezni kot.

γ =

β =

α =

Izračunaj neznani člen sorazmerja.

Nalogo reši na pamet.

12 : 72 = 6 :

1, 5 : 20 = 6 :

21 : 35 = 18 :

Izračunaj neznani člen sorazmerja.

Nalogo reši na pamet.

14 :

21 : 6 =

: 70 = 12 : 30

= 7 : 2,5

: 3

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.