MAT - Pretvarjanje - dolžina - težje

 Pretvarjanje

merskih enot

DOLŽINA - težje
MAT - 4. RAZ.
Mojca Pozvek
3m 20dm =
m
8m 300cm =
=
m
15dm 50cm =
=
m
42dm 50cm =
cm
70cm 20mm =
cm
83cm 70mm =
dm
56dm 40cm =
m
210cm 500mm =
cm
600km 2000m =
=
km
36dm 4cm =
cm
180cm 20mm =
=
cm
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.