Črke - s/z, k/h 8
 • 1. Podgane se je dalo loviti kar ___ golimi rokami.
A) z
B) s
 • 2. Satelit oddaja signal ___ frekvenco okrog 11,5 GHz.
A) s
B) z
 • 3. Pri nastavitvi krožnika si pomagamo sami ___ posebno libelo.
A) z
B) s
 • 4. Celo predale ima označene ___ napisi.
A) s
B) z
 • 5. Vzela sta si dolg premor in za lep čas izginila ___ odra.
A) s
B) z
 • 6. Spregovoril je ___ tihim in nežnim glasom.
A) s
B) z
 • 7. Veliko je nastopala ___ gledališkimi skupinami.
A) s
B) z
 • 8. ___ vsem, kar je imela, se je odpravila na pot.
A) S
B) Z
 • 9. Kako torej gospodarimo ___ našimi gozdovi?
A) s
B) z
 • 10. Iz kuhinje so vodila vrata v sobo ___ sila majhnimi okni.
A) z
B) s
 • 11. Vse stroške začnemo zapisovati ___ 1992. letom.
A) s
B) z
 • 12. Trenutno najmočnejši je satelit ___ 230 vati.
A) z
B) s
 • 13. Skozi mesto je vozil ___ 80 km/h.
A) z
B) s
 • 14. Njegova stranka se ponaša ___ 300 člani.
A) z
B) s
 • 15. Branje končamo ___ 14. vrsto.
A) s
B) z
 • 16. Začetek poglavja moraš oštevilčiti __ 1 in napisati naslov.
A) s
B) z
 • 17. Poglavje v knjigi se začenja ___ Hugom von Hofmannsthalom.
A) s
B) z
 • 18. Letos grem na počitnice ___ Gregorju.
A) k
B) h
 • 19. Nehala je kuhati in prisedla ___ gostom.
A) h
B) k
 • 20. Večkrat odide ___ teti na obisk.
A) h
B) k
 • 21. Po dobro misel se je zatekel ___ Grkom.
A) k
B) h
 • 22. Stekla je ___ Katji po rdeč kemik in končala nalogo.
A) k
B) h
 • 23. ___ Cenetu so postavili vse njihove pripomočke.
A) K
B) H
 • 24. Če bi sedel ___ Gordani, bi veliko poslušal.
A) k
B) h
 • 25. ___ vsemu temu primešamo še malo sladkorja.
A) K
B) H
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.