MAT_OD 7 DO 15
ŠTEVILA OD 7 DO 15 VSTAVI
V PRAZNA POLJA, TAKO DA
DOBIŠ VSOTO NA KONCU
VRSTICE ALI POLJA. NOBENO
ŠTEVILO SE NE SME PONOVITI
DVAKRAT.
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.