Rast, razvoj in razmnoževanje
 • 1. Kaj je pogoj za obstanek neke vrste?
A) da imajo plodne potomce in da se njeni pripadniki razmnožujejo
B) da rastejo v socvetje in da imajo plodne potomce
C) a imajo velike korenine in cvetove ter imajo plodne potomce
 • 2. Spoznali smo dve vrsti razmnoževanja:
A) spolno in razmnoževanje s celicami
B) nespolno in razmnoževanje s celicami
C) spolno in nespolno razmnoževanje
D) nespolno in razmnoževanje s koreninami
 • 3. Združitev dveh spolnih celic imenujemo:
A) delitev
B) prašitev
C) osemenitev
D) oploditev
 • 4. Kaj NI značilno za spolno razmnoževanje?
A) en starš
B) dva starša
C) potomec je podoben staršem
D) dve spolni celici
 • 5. Jagodnjak se lahko razmnožuje spolno in nespolno
A) ne drži
B) drži
 • 6. Razmnoževanje s trosi spada med nespolno razmnoževanje (na sliki so trosovniki praproti)
A) ne
B) da
 • 7. Kako se razmnožujejo narcise?
A) s trosi
B) s prtlikami
C) z razraščanjem čebulic
D) s stebelnimi gomolji
 • 8. Krompir se s stebelnimi gomolji razmnožuje:
A) ne spolno
B) spolno
 • 9. Doma ste pridno kalili semena enokaličnic in dvokaličnic. Kateri od teh pogojev NI bil potreben za uspešno kaljenje?
A) voda
B) zemlja
C) zrak
D) svetloba
 • 10. Cvet je organ, ki služi nespolnemu razmnoževanju.
A) drži
B) ne drži
 • 11. Katera od rastlin na sliki je žužkocvetka?
 • 12. Na sliki pod številko tri (3) je prikazan del cveta, ki mu pravimo:
A) pestič
B) venčni list
C) plodnica s semensko zasnovo
D) čašni list
E) prašnik
 • 13. Moški spolni organ rastlin imenujemo:
A) prašnik
B) cvetišče
C) pecelj
D) pestič
 • 14. Ženski spolni organ imenujemo:
A) plodnica s semensko zasnovo
B) prašnik
C) pestič
D) čašni list
E) venčni list
 • 15. Kako imenujemo prenos peloda na brazdo pestiča?
A) oprašitev
B) fotosinteza
C) celično dihanje
D) semenska zasnova
E) oploditev
 • 16. Slika prikazuje:
A) oprašitev
B) plodnico s semensko zasnovo
C) cvetišče
D) oploditev
 • 17. Iz ovoja semenske zasnove se razvije:
A) prašnik
B) pestič
C) semenska lupina
D) pelod
 • 18. Zarodek skupaj s semensko lupino imenujemo:
A) osemenje
B) prašnica s pelodnimi zrni
C) seme
D) brazda
 • 19. Slika prikazuje začetni del kalitve fižola. Številka 2 prikazuje semensko lupino, številka 3 korenino zarodka. Kaj pa prikazuje številka 1?
A) pelod
B) klični list z založnimi snovmi
C) pecelj
D) pestič
E) čašni list
 • 20. Na sliki je oreh, ki ima:
A) le eno seme, ki ga varujetrda koščica
B) na stotine semen, ki jih varuje trda koščica
C) na desetine semen, ki jih varuje trda koščica
 • 21. Slika prikazuje: 1-plod; 2-osemenje; 3-seme.
A) drži
B) ne drži
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.