Rast, razvoj in razmnoževanje
 • 1. Kaj je pogoj za obstanek neke vrste?
A) a imajo velike korenine in cvetove ter imajo plodne potomce
B) da rastejo v socvetje in da imajo plodne potomce
C) da imajo plodne potomce in da se njeni pripadniki razmnožujejo
 • 2. Spoznali smo dve vrsti razmnoževanja:
A) nespolno in razmnoževanje s koreninami
B) spolno in razmnoževanje s celicami
C) spolno in nespolno razmnoževanje
D) nespolno in razmnoževanje s celicami
 • 3. Združitev dveh spolnih celic imenujemo:
A) osemenitev
B) delitev
C) oploditev
D) prašitev
 • 4. Kaj NI značilno za spolno razmnoževanje?
A) dve spolni celici
B) potomec je podoben staršem
C) en starš
D) dva starša
jagodnjak
 • 5. Jagodnjak se lahko razmnožuje spolno in nespolno
A) ne drži
B) drži
 • 6. Razmnoževanje s trosi spada med nespolno razmnoževanje (na sliki so trosovniki praproti)
A) ne
B) da
trosi
 • 7. Kako se razmnožujejo narcise?
A) z razraščanjem čebulic
B) s prtlikami
C) s trosi
D) s stebelnimi gomolji
krompir
 • 8. Krompir se s stebelnimi gomolji razmnožuje:
A) ne spolno
B) spolno
 • 9. Doma ste pridno kalili semena enokaličnic in dvokaličnic. Kateri od teh pogojev NI bil potreben za uspešno kaljenje?
A) zemlja
B) zrak
C) voda
D) svetloba
 • 10. Cvet je organ, ki služi nespolnemu razmnoževanju.
A) drži
B) ne drži
rastline
 • 11. Katera od rastlin na sliki je žužkocvetka?
cvet
 • 12. Na sliki pod številko tri (3) je prikazan del cveta, ki mu pravimo:
A) plodnica s semensko zasnovo
B) venčni list
C) pestič
D) čašni list
E) prašnik
 • 13. Moški spolni organ rastlin imenujemo:
A) pestič
B) pecelj
C) cvetišče
D) prašnik
 • 14. Ženski spolni organ imenujemo:
A) čašni list
B) prašnik
C) venčni list
D) plodnica s semensko zasnovo
E) pestič
 • 15. Kako imenujemo prenos peloda na brazdo pestiča?
A) fotosinteza
B) oprašitev
C) celično dihanje
D) oploditev
E) semenska zasnova
oprašitev
 • 16. Slika prikazuje:
A) cvetišče
B) plodnico s semensko zasnovo
C) oprašitev
D) oploditev
 • 17. Iz ovoja semenske zasnove se razvije:
A) prašnik
B) semenska lupina
C) pelod
D) pestič
 • 18. Zarodek skupaj s semensko lupino imenujemo:
A) brazda
B) prašnica s pelodnimi zrni
C) osemenje
D) seme
fižol
 • 19. Slika prikazuje začetni del kalitve fižola. Številka 2 prikazuje semensko lupino, številka 3 korenino zarodka. Kaj pa prikazuje številka 1?
A) klični list z založnimi snovmi
B) pecelj
C) čašni list
D) pestič
E) pelod
oreh
 • 20. Na sliki je oreh, ki ima:
A) na stotine semen, ki jih varuje trda koščica
B) le eno seme, ki ga varujetrda koščica
C) na desetine semen, ki jih varuje trda koščica
plod
 • 21. Slika prikazuje: 1-plod; 2-osemenje; 3-seme.
A) drži
B) ne drži
Rešitve nalog
1.C   2.C   3.C   4.C   5.B   6.B   7.A   8.A   9.A   10.B   11.    12.C   13.D   14.E   15.B   16.C   17.B   18.D   19.A   20.B   21.A  
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.