NARAVOSLOVJE
  • 1. Katere vrste hranilnih snovi so nujne za zdrav razvoj človeka?
A) ČOKOLADA, SLADKOR
B) VINO,PIVO
C) GAZIRANE PIJAČE, MED
D) SADJE , ZELENJAVA, BELJAKOVINE
  • 2. Koliko obrokov na dan je priporočljivih?
A) 2
B) 5
C) 1
D) 3
  • 3. Naštej tri škodljive snovi na katere se telo hitro navadi
A) ALKOHOL, NIKOTIN, DROGE
B) VODA, ZRAK, ŠPORT
C) SLADKOR,BELJAKOVINE, OGLJIKOVI HIDRATI
  • 4. Naštej vsaj tri dobre dejavnike okolja, ki vplivajo na zdravje človeka.
A) TV, MIROVANJE, SLABA HIGIJENA
B) ONESNAŽEN ZRAK, UMAZANA VODA, SLABA HIGIJENA
C) ZDRAVA HRANA, ČIST ZRAK , ČISTA VODA
  • 5. Kaj je konzerviranje?
A) IZDELAVA KONZERV
B) SHRANJEVANJE ŽIVIL ZA POZNEJŠO UPORABO
C) RAZKUŽEVANJE ŽIVIL
  • 6. Kaj je poljedelstvo?
A) INDUSTRIJSKA PRIDELAVA HRANE MESNEGA IZVORA
B) INDUSTRIJSKA PRIDELAVA PLASTIKE
C) INDUSTRIJSKA PRIDELAVA HRANE RASTLINSKEGA IZVORA
  • 7. Kaj je kolobarjenje?
A) SAJENJE RASTLIN TAKO ,DA VSAKO LETO ZAMENJAMO POVRŠINO
B) SAJENJE RASTLIN VSAKO LETO NA ISTI POVRŠINI
C) SAJENJE RASTLIN TAKO, DA SO SORTE ZMEŠANE MED SEBOJ
  • 8. Kaj so kulturne rastline?
A) PŠENICA, KURUZA, ZELJE
B) TRAVA, REGRAD, ŽIR
C) KOSTANJ, BUKEV, SMREKA
  • 9. Kaj je živinoreja?
A) PRIDELAVA MESA
B) PRIDELAVA SADJA
C) PRIDELAVA ZELENJAVE
  • 10. Kaj je trajnostni razvoj?
A) SONARAVNO KMETOVANJE NE DA BI OGROŽALI POTRB PRIHODNJIH GENERACIJ
B) KMETOVANJE, KI OGROŽA PRIHODNJE GENERACIJE
C) INDUSTRIJSKA PRIDELAVA HRANE , KI UNIČUJE NARAVO
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.