Snovi v naravi
 • 1. Katera je trdna snov?
A) steklo
B) voda
C) kisik
 • 2. Zakaj ne morem spraviti več predmetov v torbo, če je ta polna.
A) Ker vsak predmet v njej zavzame svoj prostor.
B) Ker ne izgleda lepo.
C) Ker gredo v torbo le zvezki.
 • 3. Kaj je prav?
A) Na istem mestu sta lahko hkrati le zrak in voda.
B) Na istem mestu so lahko hkrati le čisto majhni predmeti.
C) Na istem mestu so lahko hkrati le podobne snovi.
D) Na istem mestu ne moreta biti dve telesi hkrati.
 • 4. Kaj ti pove prostornina?
A) Koliko prostora telo zaseda.
B) Čigav je ta prostor.
C) Koliko časa si prost.
D) Koliko je telo težko.
 • 5. Katere snovi lahko stiskamo?
A) Stiskamo lahko le pline.
B) Stiskamo lahko tekočine.
C) Stiskamo lahko trdne snovi.
 • 6. Kaj se spremeni pri oblikovanju trdnih snovi?
A) masa
B) nič se ne spremeni
C) oblika
D) prostornina
problema
 • 7. Kaj se NE spremeni pri prelivanju tekočin?
A) masa in prostornina
B) masa
C) prostornina
D) oblika
 • 8. Kaj se spremeni pri stiskanju plinov?
A) Spremeni se v drug plin.
B) Spremeni se masa.
C) Spremeni se prostornina in oblika.
 • 9. Kaj pomeni recikliranje?
A) To je stiskaje odpadkov.
B) To so koši za zbiranje odpadkov.
C) To je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi.
 • 10. Kdaj rečemo, da je trava gosta?
A) Ko na enaki površini raste več različnih vrst trav.
B) Ko na enaki površini raste malo travnih bilk.
C) Ko na enaki površini raste veliko travnih bilk.
 • 11. Kako si pripraviš gosti čokolino?
A) Daš veliko mleka in veliko čokolina.
B) Daš veliko mleka in malo čokolina.
C) Daš veliko čokolina in malo mleka.
D) Daš v malo skodelico.
 • 12. Dve kocki, železna in lesena, imata enako prostornino. Katera ima večjo gostoto?
A) Tista, ki ima manjšo maso.
B) Obe imata enako gostoto, saj sta enako veliki.
C) Tista, ki ima večjo maso..
 • 13. Imamo dva lončka napolnjena do vrha z različno tekočino. Katera tekočina ima manjšo gostoto?
A) V lončku, ki je težji.
B) Ne moremo nikakor ugotoviti.
C) V lončku, ki je lažji.
 • 14. Kdaj velja: VEČJA TEŽA=VEČJA GOSTOTA
A) Velja le za trdne snovi.
B) Velja vedno.
C) Le pri tehtanju snovi enakih prostornin.
D) Velja le za tekočine.
 • 15. Katera tekočina ima največjo gostoto? Pomagaj si z razpredelnico.
A) Mivka.
B) Živo srebro.
C) Alkohol.
 • 16. Kaj ima najmanjšo gostoto?
A) Mivka.
B) Olje.
C) Moka.
 • 17. Kaj se zgodi, ko damo kamen v vodo:
A) Kamen potone.
B) Kamen plava.
 • 18. Opazuj gladino vode, ko daš vanjo kamen. Kaj opaziš?
A) Gladina vode se zniža.
B) Gladina vode se ne spremeni.
C) Gladina vode se zviša.
 • 19. Zakaj se dvigne gladina vode?
A) Gladina vode se ne spremeni.
B) Kamen izpodrine vodo, ker dve snovi ne moreta biti hkrati na istem mestu.
 • 20. Označi pravilno trditev.
A) Snovi, ki imajo manjšo gostoto potonejo.
B) Snovi, ki imajo večjo gostoto potonejo.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Rešitve nalog
1.A   2.A   3.D   4.A   5.A   6.C   7.A   8.C   9.C   10.C   11.C   12.C   13.C   14.C   15.B   16.B   17.A   18.C   19.B   20.B  
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.