IB VPRAŠALNIK: TO BE OR NOT TO BE IB?
 • 1. Katere tri lastnosti najbolje definirajo IB-dijaka?
A) raziskovalen, komunikativen, svobodomiseln
B) individualist, ambiciozen, trdoglav
C) len, trmast, vzkipljiv
 • 2. Katere družboslovne predmete ponujamo na naši šoli?
A) ekonomija, svetovne religije, zgodovina
B) psihologija, filozofija, ekonomija
C) geografija, filozofija, psihologija
 • 3. Katere predmete iz šeste skupine ponujamo na naši šoli?
A) glasbo
B) glasbo in film
C) nobenega
 • 4. Kam gredo IB-dijaki letos na G4-projektni teden?
A) Debeli rtič
B) Triglavski narodni park
C) Narodni park Goričko
 • 5. Koliko tujcev sprejmemo v program IB vsako leto?
A) Ne sprejemamo tujcev
B) 8
C) 9
 • 6. Kako dolgo traja program IB na naši šoli?
A) 3 leta
B) 2 leti
C) 1 leto
 • 7. Dijak ki konča program MM, prejme …
A) angleško diplomo
B) slovensko diplomo
C) dvojezično diplomo
 • 8. Koliko šol v Sloveniji ponuja program mednarodne mature?
A) 1
B) 3
C) 2
 • 9. V koliko državah po svetu lahko dijaki opravljajo mednarodno maturo?
A) 144
B) 147
C) 139
 • 10. Katerega leta je bila ustanovljena IB-organizacija?
A) 1968
B) 1942
C) 1975
 • 11. Kje je lociran sedež IBO-ja za azijsko-pacifiško regijo?
A) Hongkong
B) Bangkok
C) Singapur
 • 12. Kako se pravilno črkuje Mednarodna matura v angleščini?
A) International Baccaloureate
B) International Baccalaureate
C) International Bacalaurreate
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.