Pitagorov izrek v slikah
15m2
33m2
m2
175m2
275m2
25m2
400m2
225m2
b
c
a
a=3m
c=
b=4m
m
b
c
a
b=12m
a=
c=15m
m
m2
289m2
225m2
A
36m2
B
C
576m2
pB=
pC=
pA=
m2
m2
m2
81m2
15m
x=?
x=10m
x=11m
x=12m
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.