BINARNE SPOJINE
  • 1. tetrafosforjev dekaoksid
A) P4O10
B) Ph4O8
C) P5O9
D) F4O8
E) 4F8O
  • 2. CaS
A) kalijev sulfid
B) žveplov kalcij
C) calcijev sulfat
D) kalcijev sulfid
E) kalcijev žveplid
  • 3. didušikov pentaoksid
A) D2O5
B) D2K5
C) 2N5O
D) N2O5
E) N5O2
  • 4. S8
A) sulfid
B) žveplo
C) oktažveplov žveplid
D) oktažveplo
E) oktažveplov sulfid
  • 5. metan
A) H2SO4
B) Me4
C) NH3
D) CH4
E) M4
  • 6. H2O
A) divodikov dioksid
B) vodikov oksid
C) divodikov oksid
D) ozon
E) vodikov dioksid
  • 7. amonijak
A) CH4
B) PH4
C) C6H12O6
D) NH3
E) CO2
  • 8. O3
A) trioksid
B) trikisik
C) ozon
D) trikisikov kisik
E) kisik
  • 9. klorovodikova kislina
A) HCl (s)
B) HCl (aq)
C) ClH
D) HCl (g)
E) HCl (l)
  • 10. MnO2
A) manganova kislina
B) manganov oksid
C) manijev dioksid
D) manganov dioksid
E) manijev oksid
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.