BINARNE SPOJINE
  • 1. tetrafosforjev dekaoksid
A) 4F8O
B) F4O8
C) P5O9
D) Ph4O8
E) P4O10
  • 2. CaS
A) kalcijev žveplid
B) kalijev sulfid
C) calcijev sulfat
D) žveplov kalcij
E) kalcijev sulfid
  • 3. didušikov pentaoksid
A) N2O5
B) N5O2
C) 2N5O
D) D2O5
E) D2K5
  • 4. S8
A) žveplo
B) oktažveplov žveplid
C) oktažveplo
D) oktažveplov sulfid
E) sulfid
  • 5. metan
A) NH3
B) CH4
C) M4
D) Me4
E) H2SO4
  • 6. H2O
A) vodikov dioksid
B) divodikov dioksid
C) vodikov oksid
D) divodikov oksid
E) ozon
  • 7. amonijak
A) CH4
B) PH4
C) NH3
D) C6H12O6
E) CO2
  • 8. O3
A) trioksid
B) ozon
C) trikisik
D) trikisikov kisik
E) kisik
  • 9. klorovodikova kislina
A) ClH
B) HCl (aq)
C) HCl (l)
D) HCl (s)
E) HCl (g)
  • 10. MnO2
A) manijev oksid
B) manganov dioksid
C) manganova kislina
D) manijev dioksid
E) manganov oksid
Rešitve nalog

1.E   2.E   3.A   4.A   5.B   6.D   7.C   8.B   9.B   10.B  

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.