BINARNE SPOJINE
  • 1. tetrafosforjev dekaoksid
A) F4O8
B) P5O9
C) 4F8O
D) Ph4O8
E) P4O10
  • 2. CaS
A) kalcijev sulfid
B) calcijev sulfat
C) kalcijev žveplid
D) kalijev sulfid
E) žveplov kalcij
  • 3. didušikov pentaoksid
A) 2N5O
B) D2K5
C) N2O5
D) D2O5
E) N5O2
  • 4. S8
A) oktažveplov sulfid
B) oktažveplov žveplid
C) žveplo
D) oktažveplo
E) sulfid
  • 5. metan
A) H2SO4
B) CH4
C) M4
D) Me4
E) NH3
  • 6. H2O
A) ozon
B) divodikov dioksid
C) vodikov oksid
D) divodikov oksid
E) vodikov dioksid
  • 7. amonijak
A) CH4
B) CO2
C) PH4
D) NH3
E) C6H12O6
  • 8. O3
A) kisik
B) trikisikov kisik
C) trikisik
D) ozon
E) trioksid
  • 9. klorovodikova kislina
A) HCl (s)
B) HCl (l)
C) HCl (g)
D) ClH
E) HCl (aq)
  • 10. MnO2
A) manganova kislina
B) manganov oksid
C) manijev oksid
D) manijev dioksid
E) manganov dioksid
Rešitve nalog
1.E   2.A   3.C   4.C   5.B   6.D   7.D   8.D   9.E   10.E  
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.