POŠTEVANKA ŠTEVILA 4
BI SKUPAJ UTRJEVALAPOŠTEVANKOŠTEVILA 4?
V SPODNJI KVADRATEKVPIŠI DA.
2020
1
5
7
4
4
4
4
4
10
9
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
12
28
32
8
4
4
4
4
36
40
16
20
1
7
2
9
36
28
8
4
10
8
3
5
32
20
40
12
3
0
6
1
12
24
0
4
5
7
6
4
4
4
40
20
9
0
4
4
4
36
12
40
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.