Grover Cleveland
  • 1. V katerem mestu je Grover Cleveland umrl?
A) Buffalo, New York
B) Albany, New York
C) Washington D.C.
D) Princeton, New Jersey
  • 2. Katera stranka je podpirala Groverja Clevelanda?
A) Republikanska stranka
B) Libertarijanska stranka
C) Neodvisna stranka
D) Demokratska stranka
  • 3. Katerega leta je Grover Cleveland postal predsednik ZDA prvič?
A) 1901
B) 1885
C) 1876
D) 1892
  • 4. Koliko otrok je imel Grover Cleveland?
A) 7
B) 3
C) 5
D) 2
  • 5. Kateri poklic je opravljal Grover Cleveland preden je postal predsednik ZDA?
A) Učitelj
B) Trgovsko potnik
C) Zdravnik
D) Odvetnik
  • 6. Kdo je nasledil Groverja Clevelanda na predsedniškem položaju po njegovem prvem mandatu?
A) Theodore Roosevelt
B) Andrew Johnson
C) Benjamin Harrison
D) William McKinley
  • 7. S kom je Grover Cleveland vodil boj za demokratično predsedniško nominacijo leta 1896?
A) Abraham Lincoln
B) William Jennings Bryan
C) Theodore Roosevelt
D) Andrew Jackson
  • 8. Katero leto je Grover Cleveland sklenil svoj drugi predsedniški mandat?
A) 1902
B) 1889
C) 1897
D) 1910
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.