NIT5_KAKO GOSTO1 (Milena Iglič)
__1. "GOPT"A. ŠTEVILO DELCEV SESTAVIN V NEKEM PREDMETU PRI ENAKI VELIKOSTI
__2. GOSTOB. ODNOS MED GOSTOTO, OBLIKO, PROSTORNINI IN TEŽO SNOVI
__3. GOSTOTA SNOVIC. NA ENAKEM PROSTORU MANJ DELCEV ISTE SNOVI(MANJ DREVES)
__4. JAGODA POTONE, JABOLKO PA NED. NA ENAKEM PROSTORU VEČ DELCEV ISTE SNOVI (VEČ DREVES)
__5. ODNOSI "GOPT" PRI TRDNI SNOVIE. POSTOPEK UGOTAVLJANJA GOSTOTE V PRIMERJAVI Z GOSTOTO VODE
__6. PLAVALCIF. BOLJ GOSTA JE TUDI TEŽJA SNOV Z ENAKO OBLIKO IN PROSTORNINO
__7. PLOVNOSTG. DODAJANJE TRDNIH SNOVI (SOL V VODO, ČOKOLEŠNIK V MLEKO)
__8. REDKOH. POSTOPEK UGOTAVLJANJA TEŽE SNOVI
__9. TEHTANJEI. SNOVI, KI NA VODI PLAVAJO, KER SO MANJ GOSTE OD VODE
__10. VEČJA GOSTOTA TEKOČINJ. NA PLOVNOST VPLIVA GOSTOTA SNOVI IN NE VELIKOST
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.