Poklici-Nem
 • 1. Živinozdravnik
 • 2. Kuhar
 • 3. Programer
 • 4. Čistilka
 • 5. Zobozdravnik
 • 6. Natakar
 • 7. Avtomehanik
 • 8. Pleskar, slikar
 • 9. Kemik
 • 10. Gasilec
 • 11. Fotograf
 • 12. Glasbenik
 • 13. Pevec
 • 14. Električar
 • 15. Medicinska sestra
 • 16. Firzer
 • 17. Tajnik
A) Sekretär
B) Sekreta:r
 • 18. Zdravnik
 • 19. Knjižničar
 • 20. Odvetnik
 • 21. Stevardesa
 • 22. Igralec
 • 23. Prodajalec
A) Verka:ufer
B) Verkäufer
 • 24. Mizar
 • 25. Pismonoša
A) Briefträger
B) Brieftra:ger
 • 26. Kuharica
A) Ko:chin
B) Köchin
 • 27. Programerka
 • 28. Zobozdravnica
A) Zahnärztin
B) Zahna:rztin
 • 29. Natakarica
 • 30. Automehanicarka
 • 31. Pleskarka, slikarka
 • 32. Kemicarka
 • 33. Gasilka
 • 34. Fotografinja
 • 35. Glasbenica
 • 36. Elektricarka
 • 37. Frizerka
 • 38. Tajnica
A) Sekretärin
B) Sekreta:rin
 • 39. Zdravnica
A) A:rztin
B) Ärztin
 • 40. Knjiznicarka
 • 41. Odvetnica
A) Anwa:ltin
B) Anwältin
 • 42. Igralka
 • 43. Prodajalka
A) Verka:uferin
B) Verkäuferin
 • 44. Postarka (- zenska oblika pismonose)
A) Briefträgerin
B) Brieftra:gerin
 • 45. Živinozdravniki
A) Tiera:rzte
B) Tierärzte
 • 46. Kuharji
A) Köche
B) Ko:che
 • 47. Programerji
 • 48. Zobozdravniki
A) Zahna:rzte
B) Zahnärzte
 • 49. Natakarji
 • 50. Avtomehaniki
 • 51. Slikarji
 • 52. Kemiki
 • 53. Gasilci
 • 54. Fotografi
 • 55. Glasbeniki
 • 56. Pevci
 • 57. Električarji
 • 58. Frizerji
 • 59. Tajniki
A) Sekreta:re
B) Sekretäre
 • 60. Zdravniki
A) Ärzte
B) A:rzte
 • 61. Knjižničarji
 • 62. Odvetniki
A) Anwa:lte
B) Anwälte
 • 63. Stevardese
 • 64. Igralci
 • 65. Prodajalci
A) Verka:ufer
B) Verkäufer
 • 66. Mizarji
 • 67. Pismonoše
A) Briefträger
B) Brieftra:ger
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.