Umetne snovi
UMETNE SNOVI
Pripravil: Ivo Zupanič
OŠ CIrkulane-Zavrč
profili
?
prah
vlakna
?
folije
?
zrna - granulat
?
smole
?
ELASTI
?
termoplasti
?
UMETNE SNOVI
PLASTI
duroplasti
SILIKONI
Elasti
?
v prvotno obliko (umetna guma, elastika...).
so umetne snovi, ki se po deformaciji
vračajo
?
Silikoni
?
tesnilne silikonske kite...
so snovi, iz katerih izdelujejoi barve,
lake,
?
ne zmeščajo, ampak začnejo pri
razpadati.
?
Duroplasti
?
so umetne snovi, ki se pod vplivom toplote
višjih
?
temperaturah
Termoplasti
?
oblikujemo
?
(70°C do 250°C)
?
ali stiskamo v forme.
so umetne snovi, ki se po vplivom toplote
zmeščajo in jih poljubno plastično
S predelavo in ponovno uporabo umetnih snovi (recikliranjem)
lahko zmanjšamo negativen vpliv na okoljena več ravneh.
trditev je točna
ne, to sploh ni res
Poleg zmanjšanja količine
plastičnih odpadkov na smetiščih
z recikliranjem tudi prihranimo
energijo in porabimo manj
surovin za proizvodnjo novih
umetnih snovi.
Še se spomniš, kaj prikazuje slika?
termoplastični granulat
?
kovinski modelček
?
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.