Pisno množenje III.
M O J S T E R
                    D E L A
                              VAJE!
HELENA  DRAKULIČ
2
9
7
4
.
6
4
9
8
5
.
7
4
5
3
2
.
3 8
9
5
7
3
.
2 6
6
5
7
1
.
8 9
4
5
7
.
1 6
3
8
5
6
.
3 9
7
9
0
8
.
6 8
7
B
  R
    A
     V
     O !
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.