Valj
VALJ
Pripravila:
Špela Šiftar
OŠ Janka Kersnika Brdo
geometrijske like
krivulje
okrogla telesa
oglata telesa
Valj sodi med:
s krogom in krivo ploskvijo
z dvema skladnima in vzporednima krogoma in krivo ploskvijo
z dvema skladnima in vzporednima elipsama in krivo ploskvijo
z dvema krogoma in oblo
Valj je omejen:
razdalja med središčemkroga in točko na krožnici
Ustrezno razporedi:
razdalja med ravninama
osnovnih ploskev
daljica na plašču valja,
vzporedna z osjo
stranica (s)
?
polmer (r)
?
višina (v)
?
krog
paralelogram
 pravokotnik
elipsa
Osni presek pokončnega valja je:
pravokotnik
paralelogram
elipsa
krog
Vzporedni presek pokončnega valja je:
pravokotnik
kriva ploskev
krog
elipsa
Osnovna ploskev (O) valja je:
 kriva ploskev
pravokotnik
krog
elipsa
Plašč (pl) valja je:
Če plašč pokončnega valja razgrnemo v ravnino, dobimo:
krog
kvadrat
pravokotnik
paralelogram
O = 2 π r
O = 2 π r2
O = π r2
O = π r
Kako izračunamo osnovno ploskev valja?
obseg osnovne ploskve (o)
Ustrezno razporedi:
prostornina valja (V)
osnovna ploskev (O)
površina valja (P)
plašč valja (pl)
2O + pl
?
2 π r
?

π r2

?
Ov
?
ov
?
stranica je enaka polmeru
osni presek je pravokotnik
stranica je enaka premeru
višina je enaka polmeru
V katerem primeru je valj enakostraničen?
Dopolni:
Osni presek enakostraničnega
valja je 
.
Dopolni izpeljavo obrazca za površino valja:
P = 
P = 2 π r2 + o
P = 2 π r2 + 2 π
P = 2 π
O + pl
(r + v)
v
P = 2 π r 
P =
Nadaljuj še za enakostraničen valj:
P = 2 π r (r + v)
P = 2 π r (r +

π r2

)
Dopolni:
Če imajo valji enake polmere, je prostornina
valja odvisna od                 .
Pri enaki višini je prostornina valja 
odvisna od                      .
Dopolni izpeljavo obrazca za prostornino valja:
Nadaljuj še za enakostraničen valj:
V =       v
V = π r2
V = π r2
V =      π r3
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.