MAT - Merimo MASO - pretvarjanje
MERIMO
 MASO

MAT - 4. raz.
Mojca Pozvek
34 kg =
½ kg =
4 kg =
g
g
g
½ dag =
56 dag =
9 dag =
g
g
g
800 kg =
800 dag =
800 g =
dag
t
kg
6 kg =
12 dag =
7 t =
dag
g
kg
13 kg =
½ kg =
8 kg =
dag
g
dag
7500 dag =
750
75
? kg
240 g =
24
20 dag 4 g
2400
? dag
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.