POŠTEVANKA ŠTEVILA 8
BI SKUPAJ UTRJEVALAPOŠTEVANKO ŠTEVILA 8?V SPODNJI KVADRATEKNAPIŠI DA.
2020
3
1
5
8
8
8
8
8
10
9
2
7
8
8
8
8
2
4
7
6
16
32
48
56
5
3
6
1
24
40
48
8
8
8
8
8
56
48
80
24
8
8
8
8
16
72
40
0
8
3
8
8
8
64
40
80
4
8
8
8
8
72
80
0
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.