ZGRADBA ATOMA
  • 1. Kaj je atom?
A) Najmanjši gradnik snovi.
B) Največji gradnik snovi.
C) Prostor brez zraka.
D) Snov, ki je vidna s prostim očesom in ima barvo, vonj ter okus.
E) Zelo majhen krogec.
  • 2. Atom je sestavljen iz ...
A) atomskega jedra in atomske ovojnice.
B) elektronskega jedra in atomske ovojnice.
C) atomskega jedra in elektronske ovojnice.
D) protonskega jedra in elektronske ovojnice.
E) nevtronskega jedra in protonske ovojnice.
  • 3. V atomskem jedru so ...
A) elektroni.
B) protoni in nevtroni.
C) protoni, nevtroni in elektroni.
D) protoni in elektroni.
E) nevtroni in elektroni.
  • 4. V elektronski ovojnici so ...
A) protoni, nevtroni in elektroni.
B) elektroni in protoni.
C) protoni in nevtroni.
D) elektroni.
E) elektroni in nevtroni.
  • 5. Kakšen je zapis za proton?
A) pr
B) po
C) p+
D) p-
E) proton
  • 6. Kakšen je zapis za nevtron?
A) n+
B) nevtron
C) n-
D) ne
E) no
  • 7. Kakšna je masa elektrona glede na maso protona?
A) 1/2000
B) 0
C) 1
D) 2
E) 2000
  • 8. Kakšna je masa nevtrona glede na maso protona?
A) 2
B) 1000
C) 1
D) 2000
E) 0
  • 9. Kakšen je naboj za elektrone?
A) o
B) -
C) *
D) +
E) =
  • 10. Kdaj je atom električno nevtralen?
A) Nikoli.
B) Ko je število vseh delcev povsod drugačno.
C) Ko je število nevtronov v jedru enako številu elektronov v elektronski ovojnici.
D) Ko je število protonov v jedru enako številu elektronov v elektronski ovojnici.
E) Ko je število protonov in nevtronov v jedru enako številu elektronov v elektronski ovojnici.
Rešitve nalog
1.A   2.C   3.B   4.D   5.C   6.E   7.A   8.C   9.B   10.D  
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.