Pitagorov izrek
Pitagorov izrek
Naloge so povzete po spletni strani:
Damjana Vidmar
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
10 cm2
cm2
20 cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
21 cm2
cm2
16 cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
20 cm2
cm2
20 cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
20 cm2
50 cm2
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
43 cm2
68 cm2
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
13 cm2
39 cm2
cm2
289 cm2
225 cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadratov A, B in C na sliki.
A
36 cm2

B

C

576 cm2
pA =
pB =
pC =
cm2
cm2
cm2

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

c2 =
b2 = 47 cm2
a2 = 22 cm2
cm2

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

a2 =
b2 = 42 cm2
c2 = 56 cm2
cm2

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

a2 =
b2 = 34 cm2
c2 = 45 cm2
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
cm2
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad hipotenuzo.
6 cm
cm2
8 cm
Zapiši, kolikšna je ploščina kvadrata nad kateto.
cm2
13 cm
12 cm

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

b
c
a
c2 =
b = 4 cm
a = 3 cm
cm2

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

b
c
a
b2 =
a = 7 cm
c = 11 cm
cm2

Izračunaj ploščino kvadrata nad tretjo stranico.

b
c
a
b2 =
a = 3 cm
c = 14 cm
cm2
Vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranica:

Ploščina kvadrata nad stranico c:     c2=

Ploščina kvadrata nad stranico b:    b2=

Pomoč: Trikotnik je pravokoten, če je vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranicama enaka

ploščini kvadrata nad najdaljšo stranico.

Ploščina kvadrata nad stranico a:    a2=

Ugotovi, ali je trikotnik z danimi stranicami (a = 9 cm, b = 6 cm,

c = 10 cm) pravokoten?

b
c
a
Sklep: Trikotnik z danimi stranicami

Ali velja a2 + b2 = c2 ?

DA.

NE.

cm2
cm2
cm2

a2 + b2 =

pravokoten.
cm2

Ploščina kvadrata nad stranico c:     c2=

Ploščina kvadrata nad stranico b:    b2=

Pomoč: Trikotnik je pravokoten, če je vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranicama enaka

ploščini kvadrata nad najdaljšo stranico.

Ploščina kvadrata nad stranico a:    a2=

Vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranica:

Ugotovi, ali je trikotnik z danimi stranicami (a = 9 cm, b = 12 cm,

c = 15 cm) pravokoten?

b
c
a
Sklep: Trikotnik z danimi stranicami

Ali velja a2 + b2 = c2 ?

DA.

NE.

cm2
cm2
cm2

a2 + b2 =

pravokoten.
cm2

Ploščina kvadrata nad stranico c:     c2=

Ploščina kvadrata nad stranico b:    b2=

Pomoč: Trikotnik je pravokoten, če je vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranicama enaka

ploščini kvadrata nad najdaljšo stranico.

Ploščina kvadrata nad stranico a:    a2=

Ugotovi, ali je trikotnik z danimi stranicami (a = 5 cm, b = 4 cm,

c = 6 cm) pravokoten?

Vsota ploščin kvadratov nad krajšima stranica:
b
c
a
Sklep: Trikotnik z danimi stranicami

Ali velja a2 + b2 = c2 ?

DA.

NE.

cm2
cm2
cm2

a2 + b2 =

pravokoten.
cm2

Izračunaj dolžino hipotenuze.

36 cm2
c
64 cm2
c =
cm

Izračunaj dolžino hipotenuze.

81 cm2
c
144 cm2
c =
cm

Izračunaj dolžino katete.

25 cm2
169 cm2

a

a =
cm

Izračunaj dolžino katete.

b

625 cm2
576 cm2
b =
cm

Izračunaj dolžino stranice označene z x.

74 cm2
5 cm
x =
cm

Izračunaj dolžino stranice označene z x.

81 cm2
15 cm
x
x =
cm
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.