MAT_Medsebojna lega premic
Premici sta:
vzporednici.
pravokotnici.
Premici sta:
pravokotnici.
vzporednici.
Premici sta:
vzporednici.
pravokotnici.
sečnici.
Premici sta:
pravokotnici.
vzporednici.
Premici sta:
vzporednici.
sečnici.
pravokotnici.
Katera premica leži v enaki legi kot črna?
rdeča
modra
zelena
Katera premica leži 
v enaki legi kot črna?
zelena
rdeča
modra
Kateri matematični zapis je pravilen?
A)
B)
 A)
Kateri matematični zapis je pravilen?
B)
Na kateri sliki sta premici vzporedni?
A
B
C
Č
Kateri matematični zapis ni pravilen?
B)
A)
C)
Č)
Kateri matematični zapis je pravilen?
A)
B)
C)
Č)
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.