Nepravilni glagoli (2. oblika)
Nepravilni glagoli
Priprava gradiva: Barbara Duralija in Damjana Vidmar
(2. oblika - PAST TENSE)
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
be
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
become
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
begin
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
break
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
bring
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
build
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
buy
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
can
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
catch
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
choose
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
come
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
cost
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
cut
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
do
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
draw
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
drink
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
drive
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
eat
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
fall
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
feel 
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
find 
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
fly
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
forget
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
get
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
give
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
go
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
grow
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
have
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
hear
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
hide
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
hit
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
keep
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
know
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
leave
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
lose
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
make
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
meet
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
must, have to
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
pay
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
put
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
read
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
run
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
say
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
see
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
sell
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
send
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
sit
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
sing
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
sleep
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
speak
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
spend
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
stand
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
swim
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
take
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
tell
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
think
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
throw
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
understand
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
wake
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
wear
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
win
Zapiši 2. obliko glagola (PAST TENSE).
write
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.