MAT_Števila do 10000
10 000
ŠTEVILA 
do
Klavdija Štrancar
Spodnjim številom
poišči predhodnik.
8000 →
6060 →
3140 →
2301 →

Zapiši z desetiškimi enotami.

2180 =
9003 =
4050 =
3600 =
Spodnjim številom poišči naslednike.

7900 →

5990 →
3199 →
4089 →
Uredi št. po velikosti.
1600, 6100, 1160, 6606, 1066
Začni z največjim.
5305, 5035, 3500, 5350, 3530, 5300
Uredi števila po velikosti.
Začni z najmanjšim.
S številkami 2, 4, 3 in 1 sestavi največje in najmanjše število.
Največje št.
Najmanjše št.
3307, 3305, 3303, 3301,
Nadaljuj zaporedje:
7800, 7850, 7900,
,
,
,
,
,
,
Vstavi znak < , > ali = !
5021

3890

1201
1470
8307
3980
1407
5021
1211
8037
3018
5967
2163
9421
Števila napiši z besedo.
šest tisoč dvesto triinpetdeset
osem tisoč petsto devet
devet tisoč petsto šestnajst
štiri tisoč šesttintrideset
Napiši s številko.
Katero število dobimo:
- če številu 1795 zamenjamo stotice in desetice?
- če številu 6314 zamenjamo stotice in enice?
Katero število dobimo:
- če številu 6817 dodamo 3 enice?
- če številu 9540 odvzamemo enice?
6500, 6400, 6300, 6200,
Nadaljuj zaporedje:
9940, 9950, 9960,
,
,
,
,
,
,
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.