Sklanjanje
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
1. skon

SKALNJAJ SAMOSTALNIK OTROK

o
z
ednina
dvojina
množina
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
1. skon

SKLANJAJ SAMOSTALNIK GOSPA

o
z
ednina
dvojina
množina
SKLANJAJ SAMOSTALNIK HČI
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
1. skon
o
s
ednina
hčer
dvojina
hčer
množina
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
SKLANJAJ SAMOSTALNIK MATI
1. skon
o
z
ednina
dvojina
množina
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
1. skon

SKALNJAJ SAMOSTALNIK PES

o

s

ednina
dvojina
množina
Kjer sta možni dve obliki, najprej zapiši daljšo. Vmes postavi znak /.
5. sklon
6. sklon
3. sklon
4. sklon
2. sklon
1. skon

SKALNJAJ SAMOSTALNIK DAN

o
z
ednina
dvojina
množina
6. sklon
3. sklon
4. sklon
5. sklon
2. sklon
1. skon

Ti samostalniki imajo samo množinsko obliko.

SKLANJAJ SAMOSTALNIKE:

z/s

 

o

DRVA

TLA

PLJUČA

MOŽGANI

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.