Počitniška matematika
POČITNIŠKA MATEMATIKA

   Deljenje z ostankom

           5. razred  
Pravi mojstri vadijo
                      vsak dan!
SI ŽE  MOJSTER
                          
                  V DELJENJU Z OSTANKOM?

Vaje ti je pripravila učiteljica Helena Drakulič
422: 50=
P O N E D E L J E K
ost.
740: 90=
396: 40=      ost.
P O N E D E L J E K
ost.
677: 90=      ost.       
280: 30=
581: 80=      ost.        
P O N E D E L J E K
ost.
715: 90=      ost.       
310: 40=
230: 80=      ost.        
547: 70=      ost.
P O N E D E L J E K
ost.
NADALJUJ   JUTRI.
375: 40=
T O R E K
ost.
510: 70=
524: 70=      ost.
T O R E K
ost.
783: 80=      ost.       
480: 50=
684: 90=      ost.        
T O R E K
ost.
528: 80=      ost.       
317: 60=
704: 90=      ost.        
619: 70=      ost.
T O R E K
ost.
NADALJUJ   JUTRI.
272:20=
S R E D A
NASVET:  Računaj v zvezek ali na list!
ost.
541: 30=
786: 50=      ost.
S R E D A
ost.
7945:60=      ost.        
6737:40=      ost.       
928:30=
S R E D A
ost.
9845:80=      ost.       
8317:60=
7904:90=      ost.        
7829:70=      ost.
S R E D A
ost.
NADALJUJ   JUTRI.
  4672: 30=
Č E T R T E K
ost.
99841: 40=
93706: 90=        ost.
Č E T R T E K
ost.
185 : 32=      ost.         
347 : 43=      ost.       
92 : 21=
Č E T R T E K
Poskusi na pamet
 ali pa si pomagaj s pomožnimi računi!
ost.
594 : 99=      ost.       
874 : 95=
700 : 86=      ost.        
359 : 38=      ost.
Č E T R T E K
ost.
NADALJUJ   JUTRI.
542: 61=
P E T E K
ost.
346: 78=
693: 86=      ost.
P E T E K
ost.
605: 74 =      ost.        
398: 69=       ost.       
418: 96=
P E T E K
ost.
215 : 46=      ost.       
357 : 39=
404 : 63=      ost.        
839 : 77=      ost.
P E T E K
ost.
      ČESTITAM !!!
USPELO TI JE REŠITI
    VSE NALOGE !   
SEDAJ SI PA RES MOJSTER V DELJENJU.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.