Obpanonske pokrajine
OBPANONSKE POKRAJINE
Naloge je pripravila: Helena Drakulič
1. Kje se razprostirajo obpanonske pokrajine?


na V in SV  Slovenije
na J Slovenije
na Z Slovenije
na JZ Slovenije
2. Kakšen je relief obpanonskih pokrajin?


ravnine in gričevje
hribovja in kotline
gorovja z vmesnimi dolinami
( teče skozi Maribor)
3. Zapiši štiri največje reke obpanonskih pokrajin.
( mlini )
( pri Brežicah se izliva v Savo )
( najdaljša reka v Sloveniji )
4. Med ravninami se razteza
 Med reko Dravo in Muro
Nad Krško kotlino je
                    in
Na  SV v Prekmurju leži
Bizeljsko
Krško
Goričko
Slovenske gorice
hribovje
.
 5.V ravninskem svetu se največ ukvarjajo:
 z vinogradništvom
 s poljedeljstvom
 z gozdarstvom
 s planšarstvom
6. V gričevnatih pokrajinah je razvito:
 vinogradništvo
 poljedeljstvo
 splavarstvo
7. Razvrsti 
KRMNE:                  in       INDUSTRIJSKE:     rastline.
detelja
koruza
buče
oljna repica
sladkorna pesa
sončnice
8. Obpanonske pokrajine so znane po mnogih
( zdraviliški turizem )

Toplice ali terme NISO  v:

( bogata z minerali )
Ptuju
Kranjski Gori
Rogaški Slatini
Radencih
, saj so tu izviri
vode.
( tople )
in
Katero mesto ne leži v obpanonskih pokrajinah:
 Murska Sobota
 Lendava
 Krško
 Bizeljsko
9. Na ravninah panonskih pokrajin so

vasi, v gričevnatem predelu pa je največ
naselij.


 Kamnik
 Ptuj
 Maribor
 Rogaška Slatina
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.