Dodatne naloge za tekmovanje I.
VAJE ZA MATEMATIČNO
     TEKMOVANJE 1.del
NALOGE TI JE PRIPRAVILA:
učiteljica Helena Drakulic
Lutkovna predstava, ki traja 40 minut,

se je začela ob11. 50. Točno na sredi

predstave je v gledališče priletela čebela.

Koliko je bila ura, ko se je to zgodilo?
11.30
12.00
 12.10
12.20
12.30
Koliko je vrednost izraza ?
0
20:10+20•10-201+0
 1
10
20
21
Na hodniku so 3 enako visoka vrata.
1.vrata so široka 1m, 2.vrata 120 cm,
3.vrata 80 cm.
Hišnik je za barvanje 1m širokih vrat
porabil ½ litra barve.

Koliko litrov barve je porabil za barvanje
ostalih dveh vrat?

½
1
¾
2
3
V restavraciji pri Pavletu stane predjed 4€,
glavna jed 9€ in sladica 5€, kosilo pa stane
15€.

Koliko prihrani gost, če naroči kosilo v
primerjavi z gostom, ki posebej naroči predjed,
glavno jed in sladico?
3
4
5
6
7
nal
Matej je položil na mizo 6 kovancev in z njimi
oblikoval trikotnik(glej sliko)
Najmanj koliko kovancev mora premakniti,
da bo oblikoval krog?
1
2
3
4
5
nal
Kocka ima 64 enako velikih belih kock. Jaka je
5 mejnih ploskev pobarval s sivo (glej sliko).
Koliko majhnih kock ima 3 mejne ploskve
pobarvane s sivo barvo?
3
4
16
20
24
Zala je poslala 1. verižno pismo prijatelju Luku.

Luka je moral poslati pismo 2. prijateljema,
vsak, ki je pismo prejel, je moral poslati pismo
2 prijateljema.

Po treh krogih pošiljanj je pismo prejelo
največ  1+2+4=7

Največ koliko oseb je prejelo pismo po 5
                                              krogih pošiljanj?
15
21
31
33
63
nal
Ela je na vsako polje v preglednici napisala

število tako, da je bila vsota števil v 1.vrstici

enaka vsoti števil v drugi vrstici.

Katero število je pod packo?
90
99
100
209
299
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.