Zemljevid
 • 1. Merilo na zemljevidu pove:
A) Koliko je visoko neka točka na zemljevidu.
B) Za koliko so točke na zemljevidu oddaljene med seboj v resnici.
 • 2. Trakovno merilo je:
A) številčno merilo
B) opisno merilo
C) grafično merilo
 • 3. Zračna razdalja je:
A) višinska razlika med krajema
B) razdalja med krajema
C) količina zraka med krajema
D) najkrajša razdalja med krajema
 • 4. M 1: 200 000 pomeni
A) 1 CM na zemljevidu je 2 KM v naravi
B) 1 CM na zemljevidu je 5 KM v naravi
C) 1 CM na zemljevidu je 200 M v naravi
D) 1 CM na zemljevidu je 2 CM v naravi
 • 5. 1 cm na zemljevidu je 5 km v naravi.To merilo je:
A) grafično
B) opisno
C) številčno
 • 6. Na zemljevidu je sever navadno
A) na spodnjem robu
B) na zgornjem robu
C) na levem robu
D) na desnem robu
 • 7. Relief je
A) višina neke točke navpično od morja
B) razdalja med točkami
C) oblikovanost površja
 • 8. Na zemljevidu lahko relief prikažemo:
 • 9. Višinske črte ali plastnice so:
A) te črte so letnice neke vzpetine
B) črte, ki povezujejo enako oddaljene točke.
C) črte, ki povezujejo točke z isto nadmorsko višino
Picture
 • 10. Globus je:
A) Naprava za pomoč pri orientaciji.
B) Matematično geometrijsko telo.
C) Krogla, ki v pomanjšanem merilu prikazuje Zemljo.
D) Prikaz Zemljinega površja na ravni ploskvi.
 • 11. Kako imenujemo velike vodne površine naše Zemlje?
A) ledeniki
B) jezera
C) oceani
D) morja
 • 12. Velike, sklenjene površine kopnega sveta se imenujejo:
A) obala
B) celina
C) ravnina
 • 13. Naša država se imenuje:
A) Republika Slovenija
B) Slovenija
C) Evropa
 • 14. Na katero državo ne meji Slovenija?
A) Hrvaška
B) Italija
C) Madžarska
D) Nemčija
E) Avstrija
 • 15. S katero državo ima Slovenija najkrajšo mejo?
A) Italijo
B) Hrvaško
C) Madžarsko
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Rešitve nalog
1.B   2.C   3.D   4.A   5.B   6.B   7.C   8. z barvami, z višinskimi črtami, s senčenjem   9.C   10.C   11.C   12.B   13.A   14.D   15.C  
Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.